خسارت های جنگ و جبران آنها

تعداد بازدید:۱۷۱۲
خسارت های جنگ و جبران آنها

نمونه هایی از زندگی امام علی علیه السلام.. بارقه هایی جاوید.. پیرامون بایسته های فقهی و انسانی..  در أسلوب تعامل حکومت اسلامی..  با خسارت ها و حواشی یک جنگ.. خوانشی دقیق..  از أبعاد بی بدیل یک اسوه..  و ظرائف باریک حل یک بحران.. برای درک انسانی ترین بنیان های یک نظام الهی..   مضامین بلند این گفتار کوتاه را..  با تأملی تام..  همراهی کنید..


لینک دانلود فایل